Informácie

Oznámenie zodpovednej osoby k informovaniu dotknutých osôb

Politika informovanosti dotknutej osoby - všeobecne 

Politika informovanosti dotknutej osoby - e-shop