Voda Preventa

Deutérium - D2 spol. s r.o.

Upozorňujeme klientov, že na slovenský trh sa dostala voda, ktorá môže klamlivým názvoslovím mylne navodzovať dojem, že sa jedná a produkt so silne zníženou hladinou deutéria. 
 
V názve produktov je možné nájsť označenie 105, Deutérium, avšak hladina deutéria v týchto prípravkoch je na základe meraní príslušných orgánov s oprávnením vykonávať takéto merania, podstatne vyššia.
 
Týmito produktmi nie je možné dosiahnuť potrebné zníženie hladiny deutéria v ľudskom organizme.
 
Pre ďalšie informácie sa kedykoľvek s dôverou obráťte na našich spolupracovníkov.