Voda Preventa

Lekáreň U SPASITEĽA

J. Kozačeka 9282
960 01 Zvolen
Telefónny kontakt: +421 (0)45/321 1741
a P.O. Hviezdoslava 1
Telefónny kontakt: +421 (0)45 532 1840