Voda Preventa

Lekáreň NOVOMESTSKÁ

Weisseho 16, tiež Piešťanská 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba: Danka Miková
E-mail: novomestska@f-pharmacy.sk
Web: www.mojelekarne.sk
Telefónny kontakt: +421 (0)32 771 44 24