Časté otázky

Je možné znížiť hladinu deutéria domácou destilácou?

Domácou destiláciou je možné jedným krokom dosiahnuť maximálne zníženie deutéria o 1 ppm, čo výrazne neovplyvňuje koncentráciu deutéria vo vode, dvojitou destiláciou sa zníži hladina o 2-3 ppm. Aj toto minimálne zníženie je možné dosiahnuť iba v prípade ak počas domácej destilácie vyparujú a kondenzujú len zlomok (1/8, 1/10) vody určenej na destiláciu a zvyšok sa vyleje, nakoľko ona už má zvýšenú hladinu D.
Významné zníženie hladiny deutéria je možné dosiahnuť iba frakčnou destilačnou metódou, pri priemyselnom procese. V technicky špeciálnych destilačných vežiach sa 60 násobnou destiláciou dá dosiahnuť zníženie hladiny deutéria o 50 – 60 ppm.
Výrobky Preventa® obsahujú o 15, 30, prípadne 45% menej deutéria ako vody bežne nachádzajúce sa v prírode, pričom jednorázovou destiláciou je toto zníženie len 1 – 1,5%.
Všetky tvrdenia, ktoré sa snažia toto poprieť, či vyvrátiť sú neodôvodnené.
 
 
Je protinádorový účinok odňatia deutéria vedecky uznaný?

Áno, Vetera-DDW-25 – voda so zníženým obsahom deutéria je už patentovaná maďarskými orgánmi ako liek pri liečbe rakoviny malých zvierat, získanie licencie na humánne účely práve prebieha. 
 


V akých množstvách je potrebné konzumovať vodu Preventa®?

Celodenný príjem tekutín by mal pozostávať výlučne z vôd so zníženým obsahom deutéria – Preventa®. Príjem iných tekutín by sa mal obmedziť na minimum. 

 
Prečo je cena výrobkov Preventa® výrazne vyššia v porovnaní s inými typmi balenej vody?

Cenu vody so zníženým obsahom deutéria - Preventa® zvyšuje to, že vyňatie deutéria z vody je energeticky a finančne náročná procedúra. Podľa súčasného stavu vedy zatiaľ nemáme k dispozícii inú, finančnej menej náročnú metódu na odňatie deutéria.
 
 
Je lepšie výrobky Preventa® užívať ako kúru po istú vymedzenú dobu alebo neustále?

Produkty Preventa® sa u zdravých ľudí odporúča konzumovať vo forme kúry po dobu 2 - 3 mesiacov raz za jeden resp. dva roky.
Pre onkologických pacientov je konzumácia predmetom konzultácii, ktoré prebiehajú medzi pacientom a našimi odborníkmi. 

 
Dajú sa očakávať nejaké vedľajšie účinky?
 
Je vedecky dokázané, že konzumácia vody so zníženým obsahom deutéria nemá žiadne negatívne ani toxické vedľajšie účinky. 

 
Má konzumácia vody so zníženým obsahom deutéria aj nejaké iné, pozitívne fyziologické účinky?

Existujú klinické pozorovania, ktoré naznačujú, že konzumácia vody so zníženým obsahom deutéria má priaznivý vplyv na pacientov s chorobami ako sú diabetes, vysoký krvný tlak či alergické ťažkosti. Výskum a klinické testy však boli zamerané predovšetkým na pozorovanie protinádorových účinkov. 

 
Je možné vodu Preventa® prevariť?

Áno, je možné ju prevariť, takže sa hodí na prípravu čajov, kávy alebo môže byť použitá aj pri príprave pokrmov. Je dôležité, aby varenie prebiehalo vždy v prikrytej nádobe alebo varnej kanvici.

 
Prečo sa neodporúča konzumácia väčšieho množstva tropického ovocia?

Zrážky v rovníkovej oblasti obsahujú väčšie množstvo deutéria, než je tomu v našich končinách a tým pádom aj južné ovocie má vyššiu hladinu deutéria, než z našich oblastí. Z tohto dôvodu konzumáciu väčšieho množstva tropického ovocia neodporúčame. 

 
Je možné konzumovať produkty Preventa® počas trvania chemoterapeutickej a rádioterapeutickej liečby?

Áno, konzumáciu Preventy vždy odporúčame ako podporný prostriedok ku klasickej liečbe. 

 
Existuje Preventa® aj v nesýtenej verzii?

V súčasnosti sú všetky produkty Preventa® v perlivej verzii. Sýtenie oxidom uhličitým zabezpečuje trvanlivosť výrobku. V budúcnosti však uvažujeme aj o uvedení nesýtenej verzie na trh. 

 
Je možné skladovať Preventu v otvorených nádobách?

Podľa možnosti sa snažte neskladovať Preventa® výrobky v otvorenej nádobe, nakoľko kontakt so vzduchom môže mať za následok negatívne zmeny v zložení Preventy. Vyliate množstvo sa odporúča skonzumovať v čo najkratšej možnej dobe.