Príbehy pacientov

Rakovina prostaty

 
65 ročný muž, Dd voda od 30. októbra 1992

U pacienta diagnostikovali v októbri 1992 inoperabilný nádor prostaty. Na začiatku kúry sa v priebehu niekoľkých týždňov upravili problémy s močením, hladina PSA klesla už pred nasadením Fugerel kúry. O mesiac neskôr už nádor nebolo možné vyhmatať a stal sa operovateľným, ale pacient (ktorý bol sám lekárom) sa od operácie dištancoval. Pacient konzumoval Dd vodu rok, po ktorom nasledovalo 9 rokov bez ťažkostí. V decembri 2002 sa objavila kostná metastáza, hladina PSA bola 50 ng/ml, pričom po 2 mesiacoch užívania vody klesla na 20 ng/ml. Pacient v septembri 2003 opäť začal s konzumáciou Dd vody, ale v novembri, vo veku 76 roku, 11 rokov po diagnostikovaní choroby umrel.
 
 
61 ročný muž, Dd voda od 15. apríla 2003

U pacienta diagnostikovali rakovinu prostaty po asi rok pretrvávajúcich bolestiach kostí v marci 2002 (prostatu mal zväčšenú na dvojnásobok, na hmat bola tvrdá a hladina PSA prekročila 1000 ng/ml). Biopsia preukázala nádor prostaty a izotopové vyšetrenie potvrdilo metastázy na kostiach. Pacient dostal po stanovení diagnózy konvencionálnu liečbu (Estracyt, Anandron). Dd vodu začal konzumovať rok po diagnostikovaní, v apríli 2003. Po troch mesiacoch izotopové vyšetrenie potvrdilo regresiu v kostiach a o rok klesla hladina PSA na 0,15 ng/ml. Počas 2 rokov konzumácie Dd vody intenzita metastázovania do kosti klesala. Od marca 2005 si dal pacient 6 mesačnú pauzu. Na jeseň roku 2005 sa hodnota PSA zvýšila na 2,7 ng/ml a táto tendencia pokračovala aj po tom, čo pacient opäť začal požíval Dd vodu. Zlepšenie nastalo po dvoch mesiacoch. V septembri 2007, 5 rokov po stanovení diagnózy má pacient hladinu PSA 0,00 ng/ml, je bez subjektívnych potiaží a bolesti kostí sa u neho neobjavili od roku 2004.
 
 
 
71 ročný muž, Dd voda od 25. októbra 2005

U pacienta v októbri roku 2005 namerali 540 ng/ml PSA hodnotu a izotopové vyšetrenie potvrdilo multiplex kostné metastázy. Po biopsii sa zvolil TURP zásah a následne medikamentózna liečba (Anadron, Suprefact depot, Zometa). O tri mesiace neskôr hodnota PSA klesla na 2,79 ng/ml. Osem mesiacov po stanovení diagnózy sa jasne preukázala regresia kostných metastáz a stav sa do apríla 2007 naďalej zlepšoval. V auguste 2007 bol pacient bez ťažkostí a PSA hodnota bola 1,8 ng/ml.
 

67 ročný muž, DD voda od 16. mája 2000

Pacientovi bola v októbri 1997 kompletne odstránená prostata. Tri mesiace bola jeho PSA hodnota 7,8 ng/ml, ktorá vďaka medikamóznej liečbe ďalej poklesla na 1,7 ng/ml). V januári 2000 však opäť došlo k nárastu (5,13 ng/ml). O štyri mesiace neskôr začal pacient konzumovať DD vodu až do konca roka 2001. MRI v októbri 2000 ukazovalo 2,5 cm recidívu, čo však v auguste 2001 nebolo schopné MR opätovne potvrdiť. Pacient konzumoval v období medzi 2001 až 2007 DD vodu v niekoľkých etapách a jeho PSA hodnoty kolísali medzi 4,78 ng/ml a 0,03 ng/ml. Choroba za posledných 10 rokov neovplyvnila pacientovu kvalitu života.