Voda Preventa

Čo je Preventa?

Preventa® je súhrnný názov pre súbor produktov so zníženým obsahom deutéria. Jedným z ich komponentov je revolučná účinná látka vytvorená na základe maďarského patentu. Postup založený na využívaní tejto účinnej látky ponúka riešenie na prevenciu a liečbu rakoviny. Protinádorová účinnosť postupu je vedecky preukázaná a nie sú známe žiadne škodlivé vedľajšie účinky.

Konzumáciu nápoja so zníženým obsahom deutéria - Preventa® povolilo v roku 1999  Národné centrum Fodor József pre verejné zdravie a životné prostredie, rovnako ako Maďarský Národný ústav potravín a výživy a ďalšie  národné. Výroba finálnych produktov zodpovedá požiadavkám zabezpečenia kvality ISO 9001.

Pred desiatimi rokmi bol významný fyziologický účinok odňatia deutéria prekvapujúcou novinkou aj medzi odborníkmi. Dnes je význam zníženého obsahu deutéria v liečbe a prevencii rakoviny všeobecne známy a prijímaný. Produkt je patentovaný na veterinárne použitie (DDW-25-veteri® - voda so zníženým obsahom deutéria, veterinárny produkt s liečivými účinkami) v humánnej medicíne jeho registrácia práve prebieha.

Objednajte si