Média a správy

II.medzinárodná konferencia o deutérium deplécii - prof. Peter Labaš

II.medzinárodná konferencia o deutérium deplécii - prof. Peter Labaš

Vyjadrenie prof. Petra Labaša - dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na II. medzinárodnej konferencii o deutérium deplécii v máji 2012 v Budapešti


Ďalej: http://www.youtube.com/watch?v=PlkA9B7d2fo