Rakovinové bunky bez deutéria neprežijú
Rakovinové bunky

bez deutéria neprežijú

Preventa 105 D obsah 105 ppm (220 mg / l HDO) Objem: 2 litre
Preventa 125 D obsah 125 ppm (265 mg / l HDO) Objem: 1.5 liter
II.medzinárodná konferencia o deutérium deplécii - prof. Peter Labaš

Vyjadrenie prof. Petra Labaša - dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na II. medzinárodnej konferencii o deutérium deplécii v máji 2012 v Budapešti

Ďalej...
Pitie upravenej vody pomáha pri liečbe rakoviny Dr. Gábor Somlyai, PhD., je dnes už svetoznámy maďarský biológ, ktorý je považovaný za objaviteľa protinádorových účinkov zníženia hladiny deutéria. Pravda s ním hovorila... Ďalej...